Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

blueberryeyes
4487 0191 500
"Ości" 1
blueberryeyes
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
6961 2410
blueberryeyes
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viawishyouwerehere wishyouwerehere
blueberryeyes
7823 8e5c

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

blueberryeyes
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxvou xvou
blueberryeyes
nie lubię grzecznych chłopców.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaxvou xvou
blueberryeyes
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viaxvou xvou
blueberryeyes
6359 e48a
Reposted fromApch Apch viaxvou xvou
blueberryeyes
6859 635b 500
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viaxvou xvou
blueberryeyes
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viaxvou xvou
blueberryeyes
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viaxvou xvou
blueberryeyes
zainteresuj się mną, mam Ci tyle do opowiedzenia..
— :(
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaxvou xvou
8347 5783
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaxvou xvou
blueberryeyes

the-lady-of-mirkwood:

dontknowchev:What a waste of space.

did you just

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaxvou xvou
blueberryeyes
5253 bdab 500
Reposted fromtraampek traampek viaxvou xvou
blueberryeyes
7726 dfac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeeekkkeee eeekkkeee
5372 f522 500

Ona / Her

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaxvou xvou
blueberryeyes
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl