Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

blueberryeyes
5909 937f
blueberryeyes
1134 87d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
blueberryeyes
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viatysiace-mysli tysiace-mysli
blueberryeyes
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viatysiace-mysli tysiace-mysli
blueberryeyes
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viatysiace-mysli tysiace-mysli
blueberryeyes
blueberryeyes
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianokturnal nokturnal
blueberryeyes
blueberryeyes
2480 2a3c
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski vianokturnal nokturnal
blueberryeyes
0734 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
blueberryeyes
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele.
To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie.
Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.
Chodzi o to, żeby spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem i która Ci w tym pomoże.
Reposted fromchangecolour changecolour vianokturnal nokturnal
blueberryeyes
9154 3004
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianokturnal nokturnal
blueberryeyes
3318 9e7f
Reposted fromdreamadream dreamadream vianokturnal nokturnal
blueberryeyes
3680 2e41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
blueberryeyes
0413 b88b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal
blueberryeyes
4848 72ec
Reposted fromdailylife dailylife vianokturnal nokturnal
blueberryeyes
Reposted fromhysterie hysterie viafoodforsoul foodforsoul
blueberryeyes
9950 f685 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatysiace-mysli tysiace-mysli
blueberryeyes
4246 8e16
Reposted fromSTYLTE STYLTE viatysiace-mysli tysiace-mysli
blueberryeyes
2210 1408
Reposted fromrol rol viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl